Waar kan ik inloggen met eHerkenning

Ondernemers kunnen al bij ruim 400 organisaties in de (semi-)publieke sector veilig inloggen met eHerkenning. En dat worden er steeds meer. Grote overheidsorganisaties zoals UWV en RDW gebruiken al sinds 2018 eHerkenning voor hun online dienstverlening. Je hebt dan nog maar 1 inlogmiddel nodig om al je ondernemerszaken online te regelen bij al deze organisaties.

Benieuwd waar je eHerkenning kunt gebruiken? Om je een beeld te geven, zijn dit een aantal van de meest bekende overheidsinstanties waar je met eHerkenning kunt inloggen.

Inloggen met eHerkenning bij de Rijksoverheid

Agentschap Telecom
Antwoord voor bedrijven Berichtenbox
Autoriteit Consument & Markt (ACM)
Belastingdienst
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
Dienst Justis
Douane
DUO
Handelsregister
Huurcommissie
Kamer van Koophandel
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Mijn Ondernemingsdossier.nl
Mijn Overheid voor Ondernemers
Ministerie van Justitie en Veiligheid
NVWA
Open Universiteit
Raad van State
Raad voor de Rechtspraak
Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)
Rijkswaterstaat
Sociale Verzekeringsbank (SVB)
UWV

Naast al deze overheidsdiensten kun je met eHerkenning ook inloggen bij alle gemeenten, provincies, waterschappen en zelfs private organisaties zoals KPN, Zilveren Kruis en BKR.